Publicitate

Economia politica

Publicitate


Rolul esential al economiei in viata societatii a determinat cercetarea si studierea ei sistematica cu metode si tehnici specifice.Pentru a raspunde nevoii de cunoastere aprofundata a celui mai important domeniu al sistemului social s-a format stiinta economica.
Economia politica face parte din marea familie a stiintei economice.Initial ea se identifica cu intreaga stiinta economica.Ulterior,s-a detasat intr-o disciplina separata, odata cu delimitarea domeniuluieconomiei in viata societatii si constituirea acestuia ca obiect de cercetare stiintifica.
Formarea stiintei economice a raspuns unor imperative ale vietii economice,necesitati de a aseza pe principiul rationalitatii economice actiunile agentilor in vederea depasirii decalajului dintre resursele limitate si nevoile nelimitate.Problema esentiala a stiintei economice consta in asimilarea de catre agentii a principiilor ,metodelor,tehnicilor in baza carora ei sa poata depasi constringerile generate de insuficienta resurselor in raport cu nevoile, la un moment dat.

Ea are rolul de a forma ,la nivelul subiectilor economici ,un mod de gindire si un comportament care sa le permitaca,pornind de la anumite premise ,sa obtina rezultate(satisfactii)maxime cu eforturile (sfortari) minime,adica sa actioneze eficient.Majoritatea economistilor cum ar fi (HENRI GUITTON,PAUL SAMUELSON,WILHELM ROPKE si CHARLES GIDE) considera ca acesta este de fapt punctul de plecare al stiintei economice,ca esteatat de mult implicata si solicitata in solutionarea tensiunilor dintre resurse si nevoi,incit- apreciaza acestia-daca resursele s-ar fi gasit din abundenta ,stiinta economica nu mai ar avea obiect.

Stiinta economica s-ar fi nascut in cadrul filozofiei.Contopirea ideilor economice cu cele filzofice este ilustrata si de preocuparile lui ADAM SMITH,parintele economiei clasice,care a fost profesor de folozofie morala.Treptat, cunoasterea economica s-a constituit intr-o stiinta independenta,distincta,de sine statatoare.

Dezvoltarea si diversificarea vietii economice ,necesitatea cunoasterii economieica un tot unitar,ca un organism viu, dar si a partilor sale componente, au adus la desprinderea din stiinta economica(identificata la inceput cu economia politica) a unor discipline specializate,la aparitia , in procesul diviziunii stiintei, a noi stiinte economice consacrate studierii diferitelor domenii si ramuri ale economiei (economia industriei, a agriculturii, a turismului, economia muncii, a invatamintu- lui, a stiintei, economia mondiala, statistica etc.).Totodata, si-au facut aparitia si si-au impus ca discipline economice distincte o serie de stiinte integratoare,de granita sau de contact cu alte stiinte (econometria,economia protectiei mediului natural,cibernetica economica,ergonomica s.a.) ca reflectare a cerintelor de cercetare si studiere multilaterala ,inter si pluridisciplinara a diverselor laturi sau componente ale vietii economice.

Obiectul economiei politice

Istoria societatii umane ilustreaza stradania necontenita a oamenilor de a-si usura eforturile pentru obtinerea celor necesare traiului.In aceasta preocupare permanenta ,ei percep tot mai mult necesitatea cunoasterii tot mai adinci si cuprinzatoare a realitatii inconjuratoare ,nevoia de a intelege cauzele declansarii anumitor fapte ,evenimente fenomene,procese economice,inlantuirea dintre ele,tendintele ce se contureaza in evolutia lor,pentru ca in cunostinta de cauza si tinind seama de ele in actiunile practicile, sa-si poata diminua eforturile depuse pentru obtinerea bunurilor necesare traiului.

Nevoia de cunoastere,limitata initial la fapte si fenomene disparate si restrinse ca sfera, resimtita, la inceput de indivizi izolati,se extinde treptat la intreaga viata economica.

Grupurile sociale,colectivitait si chiar societatea sunt interesate in cercetarea si cunoasterea cit mai aprofundata a economiei in ansamblul ei,aceasta davenind ,cu timpul,un domeniu distinct,de sine statator al cunoasterii si obiect de studiu pentru stiimta economica.

Renumitul economist american Paul Samuelson ,considerind ca "economia politica e cea mai veche arta si cea mai moderna stiinta",este de parere ca ea are ca obiect "modul in care ne decidem sa folosim resursele productive rare cu intrebuintari alternative ,pentru realizarea scopurile propuse".Ideea atasarii ,in vededrea echilibrarii lor cu nevoile nelimitate ale oamenilor si ale societatii ,se intilneste si la alti economisti.Astfel Raymond Barre afirma ca "Economia politica este stiinta administrarii resurselor rare in societatea umana".

La majoritatea economistilor se regaseste un element comun marcat de situarea obiectului economiei politice pe termenul activitatii umane consacrata obtinerii bunurilor economice care aigura existenta oamenilor si a societatii, al luptei pentru dapasirea constringerilorgenerate de limitarea resurselor in raport cu nevoile in continua expansiune.

Economia politica-dupa cum sustine marea majoritate a economistilor- se intereseaza numai de bunurile economice ,intrucit cea mai mare parte a lor sunt rezultatul eforturilor depuse pentru obtinerea acestora,iar gradul de satisfacere a nevoilor umane pe seama lor,depinde de rationalitatea cucare sunt produse si utilizate.

Definirea economiei politice

Gandirea economica nu a ajuns inca la o definitie a economiei politice unanim acceptate.Exista numeroase definitii.Marea majoritate dintre ele insa contin sau sugereaza ca element comun caracterul sau de stiinta care studiaza raporturile dintre oameni referiorare la utilizarea resurselor pentru dobindirea bunurilor necesare existentei lor.

Economia politica este,asadar,stiinta economica fundamentala care studiaza relatiile economice dintre oameni generate de crearea bunurilor necesare existentei,in vederea descifrarii tendintelor stabile ,a regularitatilor si legitatilor ce guverneaza viata economica si punerii la indemina subiectilor economici de metode si mijloace menite sa-i ajute sa invinga tensiunile dintre resursele limitate si nevoile nelimitate ale indivizilor si ale societatii.


Sursa: cuvant cenzurat.preferatele.comPublicitate
Sesizeaza neregula