Publicitate

Fondul monetar international

Publicitate


Biroul regional FMI pentru Romania si Bulgaria a fost infiintat in septembrie 2006, succedand biroului FMI in Romania. Obiectivul central al biroului regional consta in imbunatatirea capacitatii Fondului de a-si desfasura functia de supraveghere -- activitatea principala a Fondului in Romania si Bulgaria, ulterior integrarii in UE, la 1 ianuarie 2007.
Echipele FMI pentru Romania si Bulgaria de la Washington, DC
La sediul central al FMI din Washington, DC, SUA lucreaza cate o echipa pentru fiecare tara.

Supraveghere

Functia de supraveghere este stipulata in Articolul IV al Statutului FMI, modificat in 2007, dupa aproximativ 30 de ani de la precedenta modificare, care a avut loc la sfarsitul anilor 70. Pentru a asigura eficienta acestei functii in contextul globalizarii actuale, FMI propune o serie de masuri prin noua sa Strategie pe Termen Mediu. Decizia din 2007 privind supravegherea bilaterala. In iunie 2007, cadrul de supraveghere a fost actualizat pentru prima data de la sfarsitul anilor 70 prin adoptarea Deciziei privind Supravegherea Politicilor Economice ale Tarilor Membre, care cuprinde cele mai bune practici. Supravegherea FMI trebuie sa vizeze in principal stabilitatea externa si sa evalueze riscurile si vulnerabilitatile unei economii. Consolidarea practicilor de supraveghere. In cadrul supravegherii FMI, o atentie deosebita a inceput a fi acordata sectorului financiar, odata cu introducerea Programului de Evaluare a Sectorului Financiar (FSAP) si prin dezvoltarea de instrumente analitice pentru integrarea analizelor privind sectorul financiar si pietele de capital, in evaluarile macroeconomice. Supraveghere pe baze multilaterale. FMI actualizeaza continuu evaluarile privind tendintele economice la nivel regional si mondial. Principalele instrumente de supraveghere regionala si globala sunt cele doua rapoarte semianuale, World Economic Outlook si Global Financial Stability Report. Primele consultari multilaterale cu privire la dezechilibrele mondiale, incheiate pe 7 august 2007, arata nevoia de consolidare a acestor evaluari la nivel regional si mondial. Pentru dezvoltarea in continuare a supravegherii la nivel regional, au fost luate deja unele masuri care vizeaza modificari organizationale, activitatea de cercetare, discutii cu privire la politicile economice si comunicare. In plus, rapoarte regionale - Regional Economic Outlook Reports (REO) - pe patru mari regiuni sunt publicate anual sau semianual. Cel mai recent REO pentru Europa vizeaza consolidarea sistemului financiar. In Romania, FMI conduce procesul de supraveghere in mod regulat prin Cosultarile din cadrul Articolului IV.


Sursa: cuvant cenzurat.fmi.roPublicitate
Sesizeaza neregula