Publicitate

Pedeapsa penala si tipurile ei

Publicitate

Pedeapsa penala este o masura de constringere statala, stabilita de legea penala, aplicata de judecata in numele statului persoanelor care au comis infractiuni, pricinuinduli-se anumite lipsuri limitandu-li-se drepturile. Pedepsa penala este cea mai aspra masura a constringerii de stat pentru infractiunea comisa. Ea are un sir de trasaturi specifice:

1.este o masura de constringere, stabilita de legea penala;

2.se aplica numai de judecata;

3.se aplica in numele statului;

4.are caracter public;

5.se aplica numai persoanelor vinovate de comiterea unei infractiuni concrete;

6.exprima o apreciere moral-politica negativa si o apreciere juridica a faptelor infractorului si a persoanei care le-a comis;

7.pricinuieste condamnatului anumite lipsuri sau limiteaza drepturile lui;

8.este o consecinta juridica a fiecarei infractiuni comise;

9.creeaza vinovatului antecedente penale. Pedeapsa are drept scop corectarea si reeducarea condamnatilor in spiritul atitudinii constiente fata de munca, respectarii stricte a legilor, prevenirea savirsirii de noi infractiuni atit din partea condamnatului, cit si din partea altor persoane. Pedeapsa este principalul mijloc de realizare prin constringere a ordinii de drept penal.Daca a fost incalcata ordinea legala (de drept) si este exclusa o alta modalitate de a o restabili, ramine doar ca organele de drept ale statului sa intervina imediat si sa aplice pedepsa, dupa care va urma executarea ei. Numai astfel poate avea loc reincadrarea in societate a infractorilor, transformarea constiintei lor inapoiate. Incadrata intr-un ansamblu de mijloace menite sa apere ordinea de drept, pedeapsa, in calitate de o ultima masura, devine indispensabila de fiecare data, cind ordinea de drept este grav incalcata. In acest caz, pedepsa trebuie sa contribuie la asigurarea apararii sociale, lacurmara activitatii infractionala si sa-i creeze infractorului asemenea imposibilitatica el sa nu mai comita noi infractiuni.

Publicitate
Sesizeaza neregula