Publicitate

Schimbarile climatice

Publicitate


Schimbarile climatice reprezinta una din cele mai mari provocari cu care ne confruntam. Potrivit celui de-al Patrulea Raport Global de Evaluare al Grupului Interguvernamental privind Schimbarile Climatice – IPCC ( http://cuvant cenzurat.ipcc.ch/ ) elaborat in anul 2007, activitatile umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosintei terenurilor, etc.) contribuie semnificativ la cresterea concentratiilor emisiilor de gaze cu efect de sera in atmosfera (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinand schimbarea compozitiei acesteia si incalzirea climei.  Impactul schimbarilor climatice se reflecta in: cresterea temperaturii medii cu variatii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apa pentru populatie, reducerea volumului calotelor glaciare, cresterea nivelului oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, modificari in desfasurarea anotimpurilor, cresterea frecventei si intensitatii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversitatii. În 1992 Romania a semnat Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice (UNFCCC), ratificata prin Legea nr. 24/1994 , angajandu-se sa actioneze pentru stabilizarea concentratiilor gazelor cu efect de sera in atmosfera la un nivel care sa impiedice perturbarea antropica a sistemului climatic. De asemenea, Romania a semnat Protocolul de la Kyoto in 1999 fiind prima Parte aflata pe Anexa I a UNFCCC care l-a ratificat prin Legea nr. 3/2001. Valoarea angajamentului dereducere a emisiilor de gaze cu efect de sera asumat de Romania pentru perioada 2008 - 2012 este de 8%, considerand nivelul emisiilor din anul 1989 drept nivel de referinta.  Începand cu anul 2002, Romania transmite anual Secretariatului UNFCCC, Inventarul national al emisiilor de gaze cu efect de sera, realizat conform metodologiei IPCC, utilizand formatul de raportare comun tuturor tarilor (CRF Reporter).  Conform obligatiilor asumate la nivel international, ultimul inventar national al Romaniei a fost transmis in anul 2010 si contine estimarile emisiilor de gaze cu efect de sera pentru perioada 1989 - 2008 . Emisiile totale de gaze cu efect de sera (excluzand contributia sectorului Folosinta Terenurilor, Schimbarea Folosintei Terenurilor si Silvicultura) au scazut in anul 2008 cu 46,89% comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1989.


Sursa: cuvant cenzurat.anpm.ro


Publicitate
Sesizeaza neregula